Løn

På siderne her finder du information om lønudvikling, akkord og statistik.

Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Dansk El-Forbund indsamler oplysninger om medlemmernes løn en gang om året og samler dem i en statistik.

Du kan nu indberette lønsoplysninger til lønstatistik 2018:

Når du skal indberette, skal du indtaste dit medlemsnummer og din fødselsdato. Du kan se dit medlemsnummer i LO Plus-appen og på Mit DEF.