Lønstatistik 2019 frigivet

Årets lønstatistik er frigivet. Den er et værdifuldt værktøj, når du og dine kolleger skal forhandle løn til foråret.

Resultatet af årets lønstatistik viste en overraskende lav lønudvikling. 

De månedslønnede elektrikere er kun steget med 1,8%, mens de timelønnede elektrikere samlet set er steget med næsten 3 %. Her ser vi således en tilnærmelse i lønnen på disse to løntyper, da de timelønnede traditionelt ligger lidt under de månedslønnede.

Forbundssekretær, Ole Tue Hansen, konkluderer derfor: 

Samlet set er der kun sket en lille fremgang, men bunden har fået et pænt løft. Det er jo trods alt også værd at glæde sig over.

 

Konkurrence med billig udenlandsk arbejdskraft

Den lave fremgang samlet set er overraskende, da faget har få ledige, og virksomhederne melder ud, at der mangler arbejdskraft. Normalt ville udbud og efterspørgsel i sådan en situation resultere i stigende lønninger.

Når vi hører fra virksomhederne og arbejdsgiverorganisationerne, at der ikke kan skaffes arbejdskraft, fremføres det som regel med et krav om lettere adgang til udenlandsk arbejdskraft og helst uden for EU. Til dette kommenterer Ole Tue Hansen: 

Besynderligt, da der er masser af tilgængelig arbejdskraft i EU. Det arbejdsgiverne måske i virkeligheden forsøger at fremmane, er en accept af at få yderligere billig udenlandsk arbejdskraft

Denne frygt for konkurrence med billig arbejdskraft udefra kan have gjort elektrikerne mere tilbageholdende med at forhandle en højere løn. 

Pæn fremgang i akkordlønnen

For elektrikerne på akkord ses som sædvanlig en pæn fremgang.

Her er stigningen på knap 3,8 %. Det svarer til en stigning på kr. 9,15 i forhold til 2018. I forvejen kan vi se et højt lønniveau med gennemsnitligt kr. 252 i timen udbetalt på akkordarbejde. 

Pæn og moderat fremgang i lønnen på industriens område

På industriens område oplever de timelønnede en rigtig pæn lønfremgang på knap 4,5 %. Det svarer til kr. 8,70 mere i timen i gennemsnit.

For den månedslønnede elektriker på industrioverenskomsten er stigningen mere moderat på 2,24 % − altså kr. 4,65 mere i timen.

Stigningen er højere i det offentlige end i det private

På det offentlige område er det mest bemærkelsesværdige, at stigningen er højere end på det private område. Stigningen i det offentlige er på 3,5 % udgør og kr. 6,75 mere i timen. I det private er stigningen på 1,27 %. 

Mindstebetalingen er stadig på 170 kr. i timen

Det laveste bundniveau holder sig på kr. 170, hvilket var det samme som i 2018. De facto mindstebetalingen hæves derfor ikke, men til gengæld er antallet af elektrikere med denne timeløn faldet fra 39 i 2018 til 14 i 2019 ifølge lønstatistikken.

Brug værktøjer til at sammenligne løn og goder

Husk at opfordre dine kolleger til at tjekke deres løn og goder via beregnerne på def.dk.

 

Med værktøjet ”Tjek din løn” kan I sammenligne løn med medlemmer, der bor i samme område og er på samme overenskomst. Resultatet af beregningen kan I herefter sende til løntjek hos lokalafdelingen.

 

Derudover kan I bruge godeberegnerne til at se, hvad andre medlemmer får af løngoder på tværs af lokalafdelinger og aftaler.

 

Grafer: Se udviklingen i lønnen fra år til år

 

Grafen illustrer den årlige udvikling i den gennemsnitlige timeløn for elektrikere siden 2003. 
GRAF: Dansk El-forbund
 
Grafen viser udsvingene i procentstigningen fra år til år.  
GRAF: Dansk El-Forbund