Lønstatistik 2022 

Se resultatet fra årets lønindberetning

Lønstatistikken for 2022 er endnu engang gennemført i en periode med meget usædvanlige omstændigheder for det omkringliggende samfund. Der er krig i Europa, højeste inflation i mands minde og mangel på arbejdskraft. Med høj beskæftigelse, kraftig inflation og god indtjening i virksomhederne var det forventeligt at se højere lønstigninger end de foregående år. Men den forventning er ikke indfriet.
 

Moderat lønstigning

På landsplan er der for alle løngrupper i el-branchen en meget moderat lønstigning på knap 2,7 %. Set i lyset af den historisk høje inflation på 10 % er der reelt tale om reallønsnedgang. En meget problematisk situation, hvor mange familier er hårdt presset på økonomien.

Der er dog en enkelt gruppe, som skiller sig ud. Hvis der arbejdes på akkord, er udbetalingen i gennemsnit steget med 4,35 %, men stadig med reallønsnedgang. Gennemsnitlig timeløn i udbetaling på løbende akkorder ligger på 270 kr.

Samlet på installationsområdet er lønnen steget med knap 2,4 % og en gennemsnitlig timeløn på 220 kr.

industriens områder er tendensen nogenlunde det samme med knap 2,5 % stigning og med en gennemsnitlig timeløn på lidt bedre niveau end på installationsområdet med godt 222 kr. pr. time i gennemsnit.

På det offentlige område er lønnen også næsten helt stagneret med en lønudvikling på 1,58 % og et timelønsgennemsnit på 214,50 kr.

Der er ikke nogen entydig forklaring på den ringe lønudvikling i el-branchen. Den kan måske tilskrives en tilbageholdenhed som følge af flere års krisetilstand i samfundet. Dét og virksomhedernes evne til at være tilbageholdende med lønstigninger. Situationen er blot ikke holdbar med den nuværende høje inflation og presset privatøkonomi, samtidig med at branchen ekspanderer og har høj indtjening. Der ligger en stor opgave med at få rettet op på situationen under de kommende overenskomstforhandlinger og forårets lokale lønforhandlinger.

Se lønstatistik for hele landet her

 

Brug værktøjet 'Tjek din løn'

Husk at du kan tjekke løn og goder via beregneren på def.dk.

Med værktøjet ”Tjek din løn” kan du sammenligne løn med medlemmer, der bor i samme område og er på samme overenskomst. Resultatet af beregningen kan du herefter sende til løntjek hos lokalafdelingen.

I værktøjet er der også en godeberegner, der viser, hvad andre medlemmer får af løngoder på tværs af lokalafdelinger og aftaler.