Lønstatistik for hele landet

Får du nok i løn? Lønstatistikken er et vigtigt redskab til at forhandle højere løn.

Den samlede lønudvikling på landsplan for alle områder er i 2022 steget med knap 2,7 % og ligger i gennemsnit pr. time på kr. 222,29.

Se kommentar til lønstatistikken.

Læs kommentar til lønstatistikken
Industri

På industriens områder er lønnen steget med knap 2,5 %, og der er en gennemsnitlig timeløn på et lidt bedre niveau end på installationsområdet med godt 222 kr. pr. time i gennemsnit.

Installation

Samlet på installationsområdet er lønnen steget med knap 2,4 % og der er en gennemsnitlig timeløn på kr. 220.


Addressed to foreign companies with Laval Accession Agreement:

The lowest wage in the area of the Electricians' Agreement, the 'de facto minimum wage' for electricians, is per. November 1st 2022 DKK 190.00 pr. hour.

Offentlig

På det offentlige område er lønnen også næsten helt stagneret med en lønudvikling på 1,58 % og der er et timelønsgennemsnit på kr. 214,50.

Akkord

Hvis der arbejdes på akkord, er udbetalingen i gennemsnit steget med 4,35 %, men stadig med reallønsnedgang. Gennemsnitlig timeløn i udbetaling på løbende akkorder ligger på kr. 270.