Dine rettigheder

Her finder du oversigt over de forskellige rettigheder, som overenskomsterne giver dig. Se dem i FAQ. Kontakt din lokale afdeling, hvis du ikke finder svaret her.

Find din overenskomst

Dansk El-Forbund forhandler mere end 70 overenkomster med flere forskellige arbejdsgivere. Find din overenskomst i vores oversigt her. Langt de fleste medlemmer vil dog være dækket af Elektrikeroverenskomsten. Se den gældende overenskomst her.

De fleste lærlinge hører under Elektrikeroverenskomsten 

Størstedelen af alle elektrikerlærlinge er dækket af Elektrikeroverenskomsten. Derfor har Dansk El-Forbund Ungdom udgivet en særskilt udgavde af Elektrikeroverenskomstens § 17 - også kaldet lærlingeparagraffen. Den lille bog hedder Kender du dine Rettigheder. Her finder uddybende forklaringer til de enkelte paragraffer, regneeksempler for løn og tillæg, kørsel og meget mere.