Hvad er en fritvalgsordning for lærlinge?

En fritvalgsordning er en opsparing, der bliver lavet via din løn.

Det opsparede beløb på kontoen udbetales hvert år med sidste lønudbetaling i optjeningsåret. Lærlinge der er omfattet af arbejdsmarkedspensionen, jf. overenskomstens bilag 2, kan inden den 30. november fremsætte ønske om, at det opsparede beløb – eller en del deraf – i stedet for udbetaling indbetales som et ekstraordinært pensionsbidrag (§17.5.8).

NB. Dette svar gælder kun for Elektrikeroverenskomsten