Hvad skal jeg have for timer inden arbejdstids start?

Ved arbejde før normal mødetid skal du have overtidstillæg.

Ved overarbejde før normal arbejdstid om morgenen skal du aflønnes med normal timeløn plus sats 2 på overtidstillægget som udgør. pr. 1 marts 2020 – 88,35 kr.

OBS: Dette svar gælder kun for Elektrikeroverenskomsten.