Må jeg arbejde under spænding?

Det er lovligt, men lærlinge er typisk ikke kvalificeret til at arbejde under spænding.

Inden du påbegynder en arbejdsopgave, hvor du skal arbejde under spænding, bør du spørge dig selv, om det er absolut livsnødvendigt at udføre opgaven under spænding.

Dansk El-Forbunds tolkning af lovgivningen er, at lærlinge typisk ikke er kvalificeret til at arbejde alene under spænding. Lærlinge bør i udgangspunktet slet ikke arbejde under spænding. 

Hvis ikke det umiddelbart er muligt at slukke installationen, så vent til et senere tidspunkt, hvor du kan arbejde spændingsløst. En god planlægning af opgaverne betyder ofte, at du har mulighed for at udføre opgaven senere uden spænding. Husk at sikre dig, at tavlen ikke kan genindkobles, mens du arbejder.

Er du endnu ikke fyldt 18 år, må du IKKE arbejde under spænding, og din mester skal finde en anden, som kan udføre opgaven.

Skulle uheldet være ude, og du får stød, skal du straks kontakte skadestuen eller lægen, så du kan blive undersøgt. Selv små stød kan forårsage stor skade.

Er du over 18 år og under uddannelse, og er du kvalificeret kan du arbejde på eller nær ved en installation, hvis du er instrueret og under opsyn af en sagkyndig ved udførelsen. Om du er kvalificeret, er op til arbejdsgiver / den fagligt ansvarlige i virksomheden.

En du over 18 år og for eksempel er i slutningen af læreperioden, kan arbejdsgiver / den fagligt ansvarlige godt vurdere en lærling til at være så kvalificeret, så du som lærling kan arbejde alene (sagkyndig) hvis du har relevant uddannelse, erfaring og viden om elektricitet.

Hvis du er nødt til at arbejde med spænding på
Lav en risikovurdering

Inden du påbegynder arbejdsopgaven, så foretag en risikovurdering.

Brug svenden som hjælp, så du forstår de farer og risici, der kan opstå: Hvordan kan du minimere risikoen for at få stød? Er du f.eks. under pres på grund af tid, en kunde, svend eller lignende? Er der risiko for, at du kan blive forstyrret under arbejdet? Er der ryddet på og omkring det sted, du skal arbejde under spænding? Har du kompetencerne til det forestående arbejde? Osv.

Du skal have det rigtige udstyr

Det kan f.eks. være værktøj, der ikke kan lave kortslutning, fordi det er isoleret. Det kan være udstyr som beskyttelsesbriller, isolerede handsker, en isoleret måtte at stå på, osv.

Du skal have kvalifikationerne

Det er din arbejdsgivers ansvar at sikre sig, at du har de nødvendige kvalifikationer til at arbejde under spænding, så det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Din mester kan f.eks. træne dig i at arbejde under spænding, uden at der reelt er det. Tal med din mester eller arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan du kan træne.

Hvornår kan du arbejde under spænding?

Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med spænding på. Men hvis du er under uddannelse, er fyldt 16 år og er instrueret i opgaven, må du udføre måling og fejlsøgning under spænding. Men du skal være under opsyn af en sagkyndig.

Er du fyldt 18 år og under uddannelse og instrueret, kan du udføre arbejde på eller nær en elektrisk installation. men du vil ofte stadig ikke regnes for kvalificeret og skal derfor stadig være under opsyn af en sagkyndig. En sagkyndig er en person med relevant uddannelse, erfaring og viden, der gør personen i stand til at analysere risici og undgå mulige farer skabt af elektricitet. Det er muligt, at arbejdsgiver / den fagligt ansvarlige kan vurdere dig som kvalificeret og dermed sagkyndig til at arbejde under spænding. 

Stød kan have alvorlige konsekvenser

Strøm kan forårsage rigtig stor skade på din krop. Ud over de synlige skader er der også en række skjulte skader, som stød kan forårsage.

Ofte skelner man mellem akutte skader, som er de skader, der opstår umiddelbart efter, at du har fået stød, og de følger, som kan opstå flere måneder efter, at du fik stødet. Hvor alvorlige skaderne er, afhænger af spændingen, strømstyrken og varigheden af strømstødet. Men selv små stød kan påvirke din hjerterytme og øge risikoen for f.eks. hjertestop.

Så skulle du alligevel få stød, så skal du straks kontakte egen læge eller vagtlægen/skadestuen (kan være forskelligt fra region til region) samt orientere din arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant om stødet.

Kampagne: El-sikker lærling

Alt for mange lærlinge får stød. Derfor har Dansk El-Forbund og Sikkerhedsstyrelsen i samarbejde iværksat en kampagne, så vi kan nedbringe antallet af lærlinge, der får stød. Kun på den måde kan vi forebygge stødulykker.

Læs mere om kampagnen, og hvad du kan gøre som lærling.


 

Det kan nogle gange være svært at sige fra over for mester eller svend, hvis de synes, at arbejdet sagtens kan udføres under spænding. Men det er vigtigt, du siger fra. Det kan nemlig have alvorlige konsekvenser for dig at få stød. Og man kan sagtens blive en dygtig elektriker uden at arbejde under spænding.

Møder du modstand på arbejdspladsen, eller har du brug for et godt råd, så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller lokalafdeling. Vi er til for dig og står klar med råd og vejledning.