Skal jeg som lærling have pension?

Ja, som lærling har du ret til pension, når du er fyldt 20 år.

Pensionsbidraget udgør 12 % af den skattepligtige lønindkomst.

  • Arbejdsgiverandel: 8 %
  • Lønmodtagerandel: 4 %

Som lærling er du omfattet af arbejdsmarkedspension efter det fyldte 20. år. ATP-bidraget trækkes automatisk fra din løn.