Ekstraordinær generalforsamling

DEF Fyn 9. december 2021

 

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 9. december kl. 19.00

Mødefabrikken, Lumbyvej 17F, Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Kort orientering om DEF kongres 2022
3. Valg af kongresdelegerede
4. Valg suppleanter 
5. Eventuelt

Forslag til valg som delegeret til kongressen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen
- senest den 29. november 2021

NB: Forslag til valg vil efter den 29. november være tilgængelig på afdelingens hjemmeside WWW.DEF.DK/FYN

       Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Erling Jensen