Generalforsamling 2023

Torsdag den 13. april 2023

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling torsdag den 13. april kl. 19.00
Odin Havnepark, Mødefabrikken, lokale 5, Lumbyvej 17F, 5000 Odense C.

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse:
a. Formand Erling Jensen------------------------------------(ønsker genvalg)
b. 6 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  Poul Erik V. Kristensen---------------------------------(ønsker genvalg)
  Jan Chr. Pedersen---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Christian Zeeberg---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Jan Friis-----------------------------------------------(ønsker genvalg)
  Kris Nielsen--------------------------------------------(ønsker genvalg)
  Vakant--------------------------------------------------(vakant)
c. 1 bestyrelsessuppleant for 2 år: ------------------------(vakant)
d. 1 Bilagskontrollør: Morten Graae Olsen ------------------(ønsker genvalg)
e. Bilagskontrollør suppleant: Henrik Larsen ---------------(ønsker genvalg)
6. Valg af Ungdomsudvalg:
a. Formand Marcus Fuglsang----------------------------------(ønsker genvalg)
b. 6 udvalgsmedlemmer for 1 år:
  Bastian M. B. Mariager----------------------------------(ønsker genvalg)
  Kenn Christophersen-------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mathias Lauridsen---------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mathias B. Nielsen--------------------------------------(ønsker genvalg)
  Jeppe Rasmussen-----------------------------------------(ønsker genvalg)
  Mikkel S. Busk------------------------------------------(ønsker genvalg)
7. Eventuelt

Forslag, herunder forslag til valg, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen - senest den 3. april 2023 kl. 8.00

NB: Forslag, herunder forslag til valg, vil efter den 3. april 2023 være tilgængelig på WWW.DEF.DK/FYN   

Mødelokalet åbner kl. 18:30 hvor vi byder på en øl/vand og en sandwich.

På bestyrelsens vegne
Erling Jensen