Sådan gik generalforsamlingen 18. maj 2017

************************************************

Dansk El-Forbund Fyn afholdt 18. maj 2017 generalforsamling.
 
Gik du glip af beretningen, valgene eller de øvrige emner på generalforsamlingen kan du læse kort referat herunder...
 

1. Valg a af dirigenter:

Michael Frandsen og Sonny Lund Hansen

2. Beretning: 

Du kan læse formandens beretning her: Beretning 2017

3. Regnskab:

Blev omdelt, gennemgået og godkendt

4. Indkomne forslag:

Der var ingen forslag indkommet.

5. Valg:

Følgende blev valgt:

a) Formand: Erling Jensen

b) Fagsekretær: Sonny Lund Hansen

c) 5 bestyrelsesmedlemmer:

Poul Erik V. Kristensen

Lars Hybjerg

Jan Chr. Pedersen

Svend Erik Pedersen

Jan Friis (nyvalg)

d) Bestyrelsessuppleant: Dennis Fugl Pedersen (nyvalg)

e) Bilagskontrollør: Michael Frandsen

f) Bilagskontrollørsuppleant: Morten Graae Olsen

6. Valg af kongresdelegerede:

"Den på kongrestidspunktet siddende bestyrelse i DEF Fyn"

+

1. Dennis Fugl Pedersen

2. Michael Skyt Christensen

3. Jan Kirud

4. Palle Pedersen

5. Jesper Koldsø

6. Christian Zeeberg

 

7. Eventuelt:

Her blev der bl.a. rettet en stor tak til Henning Lindhardtsen, som er fratrådt bestyrelsen gr. foreningens regler vedr. alder.