Bliv medlem af DEF København OK23 aktionsgruppe

OK23 aktionsgruppe

Bliv medlem af DEF København OK23 aktionsgruppe

OK23 aktionsgruppens formål er at gøre elektrikerne opmærksomme på OK23-forhandlingerne samt involvere kollegaerne i disse forhandlinger.

DEF København inviterer derfor alle medlemmer, der har lyst til at være med i OK23 aktionsgruppen til at deltage til vores introopstartsmøde

mandag den 21. februar, kl. 16.00 i Tikøbgade 9, 2200 København N

Her vil vi tale om, hvilke aktiviteter vi skal lave frem mod overenskomstforhandlingerne i 2023.

Den første opgave på mødet vil dog være at lave en plan for at få så mange elektrikere som muligt til at deltage i et fyraftensdebatmøde den 21. marts om OK23. Dette kan du læse mere om i nyhedsbrevet.

Strukturen på dette netværk er, at du deltager i de aktiviteter, du har lyst og resurser til.

Med andre ord behøver du ikke være med i alt, men deltager kun i de aktiviteter, du har interesse i.
Disse aktiviteter spænder bredt fra planlægningsarbejde, pladsbesøg, grossistbesøg, happenings hos arbejdsgiverne (BYG, DI, TEKNIQ), eller noget helt andet. Der vil i det omfang, det er muligt i vores budget, også være mulighed for at blive frikøbt til aktiviteter (dog ikke til mødeafholdelser i aktionsgruppen).

På opstartsmødet den 21. februar, vil der være mulighed for at komme med gode ideer til aktiviteter.

Vi vil derudover udarbejde en e-mailliste, hvor vi i god tid vil melde ud, hvilke aktiviteter man kan deltage i.

Du kan til melde dig netværket og/eller opstartsmødet på kbhfaglig@def.dk, eller kontakte Thor Flenskov (50108887), eller Brian Schrøder (40816336)

Husk, at den der tier, samtykker! Dette gælder også i forhold til overenskomsten.