Corona nyt oktober/november fra afdelingen

Nye retningslinjer efter sundhedsmyndighedernes seneste restriktioner

Daglig ledelse i afdelingen har afholdt statusmøde i lyset af myndighedernes opdaterede retningslinjer. Det er der kommet nogle nye retningslinjer ud af i forhold til vores afdelingshus og besøg af klubber og medlemmer.

Følgende er besluttet

  • Alle eksterne møder med deltagelse af mere end 10 deltagere aflyses (klubmøder ol.) til og med december, skulle myndighederne åbne op tidligere, sker det også i huset.
  • Juletræsfesten i december er desværre aflyst.
  • Netværksmødet for AMR d. 18/11 er aflyst.
  • Temamøder er aflyst de kommende måneder og gennemføres som webinar, følg med på def.dk.
  • Aktivitetshuset er at betragte som offentligt område, og der skal bæres mundbind /visir når man bevæger sig rundt i huset. Når man sidder på sin plads, kan mundbind/visir tages af.
  • Der er kun adgang for et medlem ad gangen i receptionen.
  • Hvis man har møde med en fra afdelingen, kommer vi ned i et mødelokale.

Eksternt

  • Vi vil stadig køre nødvendige pladsbesøg i den kommende periode.
  • Afdelingsbestyrelsesmøde og udvalgsmøder betragter vi som arbejde og gennemføres under de krav som myndighederne udstikker, f.eks. krav om m2 og afstand.

Tillidsvalgtkonferencen rykkes

  • Efter samråd med vores kollegaer i region Øst og Konventum er vi desværre også nødt til at flytte vores store konference for tillidsvalgte, som skulle være d. 1.- 2. februar. Der er aftalt ny dato for konferencen, nemlig d. 31. maj og 1. juni. Så flyt endelig datoerne, så du er klar til at mødes med kollegaerne der.

Som afslutning kan vi oplyse, at afdelingskontoret er bemandet og fungerer normalt, så vi er klar som sædvanligt til at være der for jer.

Pas godt på jer selv og hinanden.