Generalforsamlingen i Dansk El-Forbund

Tirsdag den 7. september 2021 kl. 16.30 i Tikøbgade 9, 2200 København N.

Generalforsamling i Dansk-El Forbund København

Dagsorden:

1. Valg af 2 dirigenter og godkendelse af forretningsordenen

2. Protokol (ligger til gennemsyn i afdelingen)

3. Afdelingsbestyrelsens beretninger:
a. Formandens beretning, herunder A-kasse beretning.
c. Udvalgsberetninger

 4. Udtalelser

 5. Regnskab 2020

 6. Forslag

7. Valg:
Tre faglige sekretærer
Fire bestyrelsesmedlemmer
Seks suppleanter til bestyrelsen
Tre repræsentanter til aktivitetsudvalget og en suppleant
Tre repræsentanter til uddannelsesudvalget og en suppleant
Fire repræsentanter til SI/MØ-udvalget
To repræsentanter til oplysnings- og organisationsudvalget
En bilagskontrollant
Et bestyrelsesmedlem til legatfonden
Repræsentanter til arbejdsmarkedspensionsselskaberne

8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være afdelingen i hænde senest den 10. august 2021 kl. 12.00 pr. post eller e-mail: kbh@def.dk.

Allerede indkomne forslag overflyttes til det udskudte møde.

Skriftlig beretning, regnskab, indkomne forslag samt opstilling til valg findes på afdelingens hjemmeside www.def.dk/kbh. Gå ind på www.def.dk, vælg lokalafdeling København, vælg afdelingskalender, vælg 7. september.

Tilmelding til mad på generalforsamlingen senest tirsdag den 2. september 2021 på kbh@def.dk.

 

På bestyrelsens vegne

Lars Bæk/formand