Spænding i arbejdet!

Den nye installationsbekendtgørelse træder i kraft 1.7. 2017

Se den helt korte beskrivelse:

For jer der arbejder under Installationsbekendtgørelsen DS-EN-50110-1

  • 6.3.2.  For at uddanne og vedligeholde evnerne til at arbejde under spænding skal man have et kursus, som indeholder fag-relevante praktiske opgaver. Der skal efterfølgende udstedes kursusbeviser der dokumenterer kompetencer (tidligere L-AUS grundlæggende).
  • 6.3.3 Evnerne til at arbejde under spænding skal vedligeholdes enten ved praktisk arbejde eller ved yderligere kurser (tidligere L-AUS ajour).
  • B.2.1. Det ses som god praksis at disse kursusbeviser/evner vurderes/genopfriskes årligt.

For jer der arbejder under Maskindirektivet 60204-1
skal der instrueres i sikkerheden ved Arbejde under spænding jf. DS/EN-50110-1., da det ligger under Arbejdstilsynet (og ikke Sikkerhedsstyrelsen, som er myndigheden bag installationsbekendtgørelsen).