Synlighedsuge i uge 41

I uge 41 er Dansk El-Forbund synlighedsuge i hovedstadsområdet (lige som alle andre år) I denne uge vil Dansk El-Forbund København sætte fokus på arbejdesmiljø, samt svare på overenskomstspørgsmål. Hele ugen har vi 3 hold ude at køre. På arbejdsmiljøområdet vil vi snakke om kampagnen/områder:

FØLGER EFTER EL-ULYKKER

Denne kampagne handler om følger efter el-ulykker. Her deltager Dansk El forbund i verdens første kortlægning af netop disse senfølger. Alle medlemmer vil i starten af oktober modtage en e-mail med invitation til at deltage i undersøgelsen.

Der vil være et spørgeskema med ca. 90 spørgsmål, og I vil i de følgende 6 måneder blive kontaktet via sms en gang om ugen med spørgsmål om, hvorvidt man har fået stød i ugens løb. Du kan finde flere informationer om senfølger på denne hjemmeside: www.elulykker.dk

VINTERFORANSTALTNINGER

Det er Dansk El-Forbund Københavns erfaringer, at vinteren kommer som en overraskelse for bygherrerne hvert år.

Reglerne er, at man skal kunne arbejde i læ for vejr og vind pr. 1. oktober. Vi vil selvfølgelig være ude på pladserne for at hjælpe til med, at disse regler bliver overholdt.


Udover at vi som alle andre år har fokus på byggepladser, vil vi også i år have fokus på mindre service-installationsvirksomheder.

Vi tilbyder derfor at komme på besøg i virksomheder med under 25 ansatte, til et morgen- eller fyraftensmøde. Vi tager i den forbindelse gerne lidt brød med til kaffen. Du kan tilmelde din virksomhed til følgende mail: kbhfaglig@def.dk

Hvis du synes, at den byggeplads hvor du arbejder, har behov for et generelt serviceeftersyn, er du også velkommen til at kontakte os, så kigger vi forbi. Det kan du gøre på kbhfaglig@def.dk

Hvis du har nogle spørgsmål til synlighedsugen, kan du altid kontakte Organiseringskonsulent Thor Flenskov på tlf.: 50108887 eller e-mail: tfl@def.dk