Temamøde om følger af el-ulykker - århundredets vigtigste arbejdsmiljøtemamøde

Temamøde den 25. september kl. 15.30 om følger af el-ulykker- Århundredets vigtigste arbejdsmiljøtemamøde.

Dansk El-Forbund har i samarbejde med Arbejdsmedicinsk afdeling i Herning startet verdens første undersøgelse om følger af elulykker. Derfor inviteres alle medlemmer af Dansk El-Forbund København til at deltage i et temamøde om dette vigtige emne.

Vi ved af erfaring, at der er kollegaer, der er kommet slemt til skade efter el-ulykker. Vi ved også, at det kan være svært at få anerkendt disse skader., samtidigt med at der ikke findes forskningsmateriale om dette emne er sagsbehandlingen meget besværlig.

Derfor er Dansk El-Forbund gået aktivet ind i arbejdet med at få belyst senfølger af el-skader.

Selve kampagnen/undersøgelsen gå ud på, at alle medlemmer af Dansk El-Forbund modtager en invitation til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse. I første omgang skal der besvares et spørgeskema med ca. 90 afklarende spørgsmål. Derefter vil man de næste 6 måneder modtage en ugentlig sms med spørgsmål om, hvorvidt man har fået stød i ugens løb.

Målet for at undersøgelsen bliver en succes er, at 70% af alle medlemmer svarer på spørgeskemaet, så vi er sikre på, at undersøgelsen er statistisk korrekt.

På temamødet vil vi tale om baggrunden for kampagnen og om hvordan vi får vores kollegaer til at deltage. På mødet vil Niels Bo Nielsen også fortælle om de erfaringer, som afdelingen har på nuværende tidspunkt.

Alle er velkomne til selve temamødet, og der vil være en lille anretning hvis du SENEST den 22. september tilmelder dig her: Klik her 

Mødet finder sted den 25. september kl. 15:30 i Dansk El-Forbund Københavns lokaler.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte Niels Bergløv på tlf.: 40456316, eller Thor Flenskov på tlf.: 50108887

Læs mere her: http://www.elulykker.dk/