Udtalelse fra Dansk El-Forbund København

Folketingsvalg 2022

Folketingsvalg 2022

Elektrikernes arbejde er vigtig, når Danmark skal være nr. 1 med den grønne omstilling.

Der er for få, der vælger en erhvervsuddannelse, for mange kollegaer bliver nedslidt, og det danske arbejdsmarked er udfordret. Derfor ønsker Dansk El-Forbund København, at politikerne prioriterer følgende:

  • Grøn omstilling med respekt for Den danske model og krav om flere lærepladser
  • Respekt for erhvervsuddannelserne. Vi støtter lærlingeoprøret - der er behov for varig styrkelse af erhvervsskolerne
  • Fast højere bevilling til Arbejdstilsynet, respekt for livet, nej tak til stigende antal dødsulykker og asbest på danske arbejdspladser
  • Bevar retten til tidlig pension
  • Reallønssikring af dagpengesatsen, den nuværende inflation udhuler dagpengene, som også gør, at vores arbejdsløse kollager har endnu sværere ved at betale deres udgifter.
  • Danmark er afhængigt af Den danske model, derfor skal lønmodtagerne i de overenskomstbærende fagforeninger have samme mulighed for fuldt fradrag af kontingent, som arbejdsgiverne har.