1. kvartal af 2020

Der er er gjort status over første kvartal af 2020

I årets første kvartal af 2020 har vi afsluttet 69 sager og samlet fra sagerne har vi hentet 1.1 millioner kr. hjem til vores medlemmer.

Sagerne fordeler sig:
5 arbejdsskadesager
31 faglige sager
16 Lærlingesager
18 socialsager