3. kvartals opgørelse viser 1 million kr.

Der er er gjort status over 3. kvartal af 2019

Når vi ser på vores opgørelse over de seneste 3 måneder, viser resultatet af afsluttede sager igen tydeligt værdien af en fagforening - og hvorfor vi kæmper hver dag.

Den viser, at vi har afsluttet 71 sager og der igennem har vi hentet 1 mio. kr. hjem til vores medlemmer. 
Sagerne fordeler sig:  

9 arbejdsskadesager
20 Socialsager
28 faglige sager
14 lærlinge sager

I alt 71 sager

Samlet er der hentet kr. 1.010.917,75

 

Det betaler sig at stå sammen og løfte i flok