Hvad skal du gøre hvis du får en arbejdsskade, ved du det?

Vi har lavet en vejledning til dig

En arbejdsskade – hvad er det, og hvad skal jeg selv huske at gøre.

Hvert år kommer mange danskere til skade i arbejdstiden. Arbejdsskader kan være alt fra el-ulykker, vold, skader i skuldre, ryg og knæ eller depression. Er du kommet til skade, eller har du en mistanke om, du har udviklet en sygdom på grund af dit arbejde, er det vigtigt, du får det anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Der er to former for arbejdsskade:

Arbejdsulykke:

En skade kan anerkendes som en arbejdsulykke, hvis personskaden skyldes en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage og er en følge af arbejdet eller de forhold, det er foregået under.

Erhvervssygdom.

En erhvervssygdom er en sygdom, du får på grund af dit arbejde eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan opstå på grund af påvirkninger i kortere eller længere tid, og det kan for eksempel være psykiske lidelser på grund af stress eller anden form for psykisk overbelastning, eller fysiske lidelser på grund af langvarigt arbejde med dårlige arbejdsstillinger. Det skal være muligt at dokumentere en sammenhæng mellem din lidelse og dét, du har været udsat for.

 

Hvis uheldet skulle være ude, er der ting, der er vigtige at huske.

Anmeldelse af arbejdsskaden.

Din arbejdsgiver skal hurtigst muligt og inden 9 dage efter, ulykken er sket, anmelde skaden enten til arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Du har ret til at modtage en kopi af anmeldelsen.

Husk at give din arbejdsgiver besked om ulykken og følgerne heraf, eller hvis du er syg i mere end 5 uger, eller hvis du ikke har genoptaget dit sædvanlige arbejde i fuldt omfang senest 5 uger efter skaden skete.

Din læge har ikke pligt til at anmelde en arbejdsulykke. Din læge har derimod pligt til at anmelde en erhvervssygdom, hvis lægen har en formodning om, at der er en sammenhæng med dit arbejde.

Uenighed med arbejdsgiver. 

Er du uenig med arbejdsgiver om, hvordan skaden er sket, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

 

Skaden skal anmeldes indenfor et år.

En arbejdsskade skal anmeldes inden 1 år efter, skaden er sket, uanset hvem der anmelder skaden. Selv om læge og arbejdsgiver har pligt til at anmelde skader, har du selv ansvaret for, at skaden bliver anmeldt, hvis ikke de har gjort det. Du har derfor pligt til selv at anmelde skaden inden 1 år efter, skaden er sket. Hvis du er sygemeldt, kan det være vigtigt, at anmeldelsen sker så hurtigt som muligt, da det kan have betydning for din eventuelle sygedagpengesag i kommunen.

 

Kvittering for anmeldelse.

Først når du modtager en skriftlig bekræftelse fra forsikringsselskabet eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan du være sikker på, at anmeldelsen er modtaget. Det er nemlig ikke nok, at din arbejdsgiver eller læge mundtligt tilkendegiver, at anmeldelsen er sket. Så check om skaden er anmeldt. Hvis du har modtaget en kvittering for anmeldelse af skaden, ved du, den er anmeldt. Hvis ikke du har modtaget en kvittering, er skaden ikke anmeldt.

 

Husk at gå til læge.

Husk at gå til læge indenfor den første uge efter skaden og oplys lægen om, du er kommet til skade på arbejdet og sikr dig, det kommer til at stå i lægejournalen. Samtidig skal du oplyse om alle de gener, du oplever på grund af ulykken. Det kan nemlig få afgørende betydning for sagen, at lægen skriver et præcist notat efter skaden.

Det er vigtigt, du jævnligt kontakter din læge om skaden, da både hurtig lægekontakt og jævnlig lægekontakt kan anses for at være dokumentation for, at skaden er årsag til symptomer lang tid efter. Det øger chancen for, at skaden kan anerkendes.

Henvisning til Arbejdsmedicinsk klinik.

Dokumentationen for sammenhængen mellem arbejdet og sygdommen er afgørende for, om du kan få sygdommen anerkendt som erhvervssygdom. Hvis du har symptomer på en erhvervssygdom, kan du bede din læge om at blive henvist til undersøgelse på Arbejdsmedicinsk klinik.

 

Sygemelding.

En form for dokumentation i sagen er også, hvis du er sygemeldt umiddelbart efter arbejdsulykken.

Tjek på anmeldelsen.

Husk at tjekke at det skrevne i anmeldelsen er korrekt. En forkert skreven diagnose kan føre til afvisning.

Tjek lægejournal.

Tjek løbende i forløbet at det skrevne i din lægejournal er korrekt, da en forkert beskrivelse eller udeladelse af noget kan medføre en afvisning.

Vidner, billeder og beskrivelse af skaden:

En arbejdsskadesag kan være mange år undervejs i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og det kan med tiden være svært at huske, hvad der egentlig skete. Når du lige er kommet til skade, skal du sørge for at få taget billeder af ulykkesstedet med din mobiltelefon samt det, der har forvoldt skaden og af selve skaden. Derudover skal du på nettet finde en fyldestgørende beskrivelse af eventuelle genstande, du anvendte ved ulykken, fx stige, boremaskine mv. Skriv nøjagtig ned selve hændelsesforløbet, hvor du var, hvordan stedet så ud (betongulv, afstande, lukkede rum, vidner, genstande du anvendte mm.). Hvis der har været vidner til stede, er det vigtigt, de skriver deres forklaring ned med deres navne og telefonnumre på. Alt dette kan anvendes som dokumentation i sagen og er med til at gøre sagsgangen lettere.

Udgifter til behandlinger, hjælpemidler og medicin:

husk at gemme dine kvitteringer for behandlinger mm. Hvis arbejdsskaden bliver anerkendt, og behandlingen virker på dine gener, kan du få dine udgifter betalt. Du kan kontakte din arbejdsgivers forsikringsselskab, inden du går i gang med behandlingen for at høre, om de vil dække udgifterne.

Kontakt dit eget forsikrings- og pensionsselskab.

Du kan have tegnet en forsikring, der giver dig ret til erstatning, selvom skaden er sket i arbejdstiden. Det er derfor vigtigt, du tjekker dine private forsikringer og pensioner. Du kan altid ringe til forsikringsselskabet eller pensionsselskabet og få vejledning.

 

Kontakt din afdeling, hvis du har spørgsmål.  

I afdelingen er der desværre medlemmer, der først henvender sig, når de har fået et afslag fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og så kan det være svært at gøre noget.

Jo tidligere Dansk El-Forbund kommer ind i sagen, desto bedre kan vi rådgive dig.

 

 

Download vejledningen som PFD.