Generalforsamling i Afdeling Østjylland - UDSAT

Vi indkalder til en senere afholdelse, så snart det er forsvarligt, med afdelingslovens varsling for indkaldelse til generalforsamling.

 Udsættelse af Generalforsamling i Østjylland

Vi må desværre udsætte den ordinære generalforsamling i Dansk El-Forbund Østjylland, som skulle være afholdt den 26. marts 2020.
 
Det er afdelingsbestyrelsens vurdering, at der er tale om force majeure, da risikoen for smittespredning vil være for stor, med risiko for omfattende karantæne til følge. Ud over den generelle smittefare, er der medlemmer, der arbejder i kritiske sektorer, som vi skal tage hensyn til.
 
Vi indkalder til en senere afholdelse, så snart det er forsvarligt, med afdelingslovens varsling for indkaldelse til generalforsamling.
 
Mvh.
Bestyrelsen

DANSK EL-FORBUND ØSTJYLLAND HOLDER ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag d. 26. marts 2020, kl. 18.15. På Rymarken 4, mødelokaler 1. sal, 8210 Aarhus V.

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Referat fra sidste generalforsamling
  4. Beretning v/ formanden
  5. Orientering Faglig Afdeling
  6. Orientering A-kassen
  7. Regnskab
  8. Indkomne forslag
  9. Valg af:

a) 2 fagsekretærer

På valg er: Thomas Hagen Pedersen og Torben Offersen

b) bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Jannik Hansen og Michael Neumann

c) 2 bestyrelsesmedlemssuppleanter

På valg er: Jesper F. Klemmensen og Vakant

d) 1 hovedbestyrelsessuppleant

På valg er: Thomas Hagen Pedersen

e) 1 faglig revisor

På valg er: Søren Pharsen

f) 1 faglig revisorsuppleant

På valg er: Lars Schrohl Szmiedowicz

g) Lærlinge-/ungdomsudvalg

(medlemmer under 30 år)

10. Årets elektriker

11. Bevilling af midler

12. Eventuelt

 

Tilmelding til spisning kl. 17.30

Ønsker du at deltage i spisning, bedes du tilmelde dig her på afdelingskalenderen senest fredag den 20. marts. (Deltagelse i selve generalforsamlingen kræver ikke tilmelding.)

Bemærk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt indstillinger til valg skal være afdelingen i hænde senest mandag den 16. marts 2020.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Regnskab samt referat for 2019 er fremlagt til gennemsyn på afdelingskontoret fra mandag den 16. marts 2020