Afdelingen

DEF Storstrøm dækker det tidligere Storstrøm Amt og har omkring 1350 medlemmer.

I afdelingen er vi 5 ansatte/valgte, som er der for at hjælpe dig som medlem. Vi har afdelingskontor i Vordingborg, samt et kontor i Rødbyhavn og du kan altid trække på vores viden og ressourcer, f.eks. i forhold til:

  • Lønspørgsmål
  • Overenskomstforhold
  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • A-kasse
  • Problemer for dig på din arbejdsplads

Hvis du bor uden for vores geografiske område, har du i henhold til Dansk El-Forbund´s love mulighed for at deltage i din bopælsafdelings medlemsaktiviteter - dog uden stemmeret. Hvis du vil gøre brug af denne mulighed, skal du kontakte din bopælsafdeling. Du er selvfølgelig også velkommen til at benytte dig af afdelingens faglige og sociale aktiviteter.

Vi vil fremover gerne have mulighed for at kunne komme i kontakt med vores medlemmer via e-mail, og derfor er vi i gang med at få opdateret vores medlemsregistrering. Såfremt du har en e-mail adresse beder vi dig om at oplyse den på storstrom@def.dk.

Kontorernes adresser:

Vordingborg: Kirketorvet 9, 4760 Vordingborg.

Rødbyhavn: Strandholmsvej 19, 4970 Rødby.