Alt for mange europæiske lønmodtagere tjener alt for lidt

Selvom vi skriver 2020 i kalenderen, så er der stadig mennesker, der ikke kan leve af et fuldtidsjob.

Det er bare ikke i orden, når vi bor i den rigeste del af verden. Derfor ønsker EU-Kommissionen at indføre en mindsteløn - og det kæmper jeg imod.  

21 lande har nemlig allerede en lovbestemt mindsteløn. I de lande er mindstelønnen så lav, at man ikke kan leve af den. Fagforeningerne og arbejdsgiverorganisationerne har mistet næsten alle medlemmer, og statskasserne får mindre ind i skat. Den vej skal vi ikke gå. 

I stedet skal kæmper jeg for at komme working poor til livs ved at sætte en stopper for falske selvstændige og 0-timers kontrakter og ved at få indført et ID-kort til vandrende arbejdstagere, så man hurtigt kan kontrollere ansættelsesvilkår, skatteforhold osv. 

Falske selvstændige ser vi desværre også i Danmark. Arme-ben-firmaer er ikke en ny opfindelse, men i dag er der måske 100 af dem på ét byggeri. Det går bare ikke. Flere og flere danskere bliver også ansat på 0-timers kontrakter - og vi hører også om 0-timers kontrakter, hvor man oven i købet ikke må arbejde for andre firmaer! Der skal ryddes op i den systematiske udnyttelse af mennesker. Men løsningen er ikke en mindsteløn fastsat i hverken Folketinget eller EU, for det er arbejdsmarkedsmodeller som vores danske, der er bedst til at skabe velstand og velfærd.

Forhandlingerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere fungerer som en slags overskudsdeling, hvor der i gode tider er mere til overenskomstforhandlingerne og mindre i krisetider. Hvis skiftende regeringer i stedet skulle sætte niveauet for mindstelønnen i Danmark, så ville lønudviklingen stagnere og afhænge af de politiske vinde. Det ville ikke bare underminere overenskomsterne - men også parternes samarbejdet om trepartsforhandlinger, praktikpladser, uddannelser og meget mere. 

Derfor skal vi ikke have indført en lovbestemt EU-mindsteløn. I stedet skal vi sørge for at åbne andre landes øjne for styrkerne ved vores danske model. Sådan kan vi nemlig komme Working Poor i Europa til livs. Det håber jeg, at I i El-Forbundet er enige med mig i.

Mange hilsner

Marianne Vind

Medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet

Valgt i Region Sjælland