Dansk El-Forbund Ungdom Storstrøm

Er du i lære som elektriker, eller er du ung elektrikersvend under 29 år? Vi varetager dine faglige og arbejdsmæssige interesser lokalt, når du er medlem af Dansk El-Forbund.

Vi sørger for uddannelse, arbejdsmiljø, sikkerhed, rådgivning, kurser, arrangementer, efteruddannelser, nye uddannelser og et fællesskab hvor du kan danne netværk og få nye venner inden for El-faget osv.

Dansk El-Forbund sørger også for at du har en overenskomst, som sikrer dig ret til en tillidsmand, overtidsbetaling, søn og helligdagsbetaling, feriefridage, løn, befordringsgodtgørelse under skoleophold, fritvalgsordning, ferietillæg, løn under sygdom, retten til at Dansk El-Forbund kan hjælpe vores medlemmer i en faglig strid osv.

I Dansk El- Forbund Storstrøm er vi cirka 330 lærlinge og unge svende under 29 år. 

Få indflydelse

Kan du som lærling eller svend få indflydelse på de ting som Dansk El-Forbund arbejder med? Ja, og det er endda meget nemt. Alle medlemmer af Dansk El-Forbund har stemmeret, både lærlinge og svende.

I Dansk El- Forbund Storstrøm har vi et Ungdomsudvalg, som har en plads i afdelingsbestyrelsen, med stemmeret. Ungdomsudvalget er også med i FLU, som vælger en repræsentant til forbundets hovedbestyrelse. FLU betyder Forbundets Lærlinge og Ungdomsudvalg, og FLU arbejder kun for at varetage lærlingenes interesser.

Er du under 29 år, og har interesse i at være med til at præge udviklingen, så kontakt Dansk El- Forbund Storstrøm. Du kan også følge os, deltage i debatten og komme med foreslag til f.eks. arrangementer og udflugter på vores Facebookside.