Fagligt aktiv

Ved at være aktiv i det faglige arbejde får du indflydelse på arbejdsforholdene lokalt og på landsplan. Desuden får du ny viden og mulighed for at udvikle dig personligt.

Der er brug for, at du som medlem engagerer dig i det faglige arbejde, så vi sammen kan sikre elektrikernes arbejdsforhold. Og det faglige arbejde behøver ikke nødvendigvis at tage ret meget af din tid, for du kan være fagligt aktiv på flere niveauer.

Brug din stemme

Ved at stemme ja eller nej når en ny overenskomst sendes til urafstemning, får du indflydelse, uden det kræver så meget af dig. Du skal selvfølgelig sætte dig ind i det, du stemmer om, men det er jo under alle omstændigheder en god ide at kende overenskomsten. Ved at stemme er du også med til at sikre en høj stemmeprocent, og det stiller dig og os stærkere, fordi arbejdsgiverne så kan se, at elektrikerne bekymrer sig om deres arbejdsvilkår.

Deltag i temamøder

DEF Sydjylland arrangerer med jævne mellemrum temamøder, som du kan deltage i helt gratis, hvis du er medlem af Dansk El-Forbund. Et temamøde kan for eksempel handle om den nye el-lov, eller det kan have fokus på overenskomsten. Her kan du blive opdateret på dit fag og på faglige forhold, som er relevante for dig i dit arbejde. Samtidig møder du kolleger på tværs af arbejdspladserne i lokalområdet. Det plejer at være hyggeligt.

Vær aktiv i klubben

I den faglige klub på din arbejdsplads kan du deltage i diskussioner omkring jeres arbejdsforhold, hvordan de kan forbedres, hvilke krav der skal stilles over for arbejdsgiveren og lignende. Det er også her, du kan få nyheder om din arbejdsplads, eller du kan spørge om ting, du er usikker på. Gennem klubben bakker du din tillidsmand op, ligesom du kan være med til at vælge tillidsrepræsentant.

Bliv tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant

Opgaven som tillidsrepræsentant (TR) eller arbejdsmiljørepræsentant (AMR) kræver en lidt større indsats af dig. Til gengæld er det meget givende på det personlige plan, og du får stor indflydelse, hvis du påtager dig hvervet. Som tillidsrepræsentant er du blandt andet talsperson for dine kolleger, når det gælder løn, arbejdstid, vagtordninger osv. Som arbejdsmiljørepræsentant er du med til at sørge for, at du og dine kolleger kan arbejde uden at blive syge af arbejdet eller komme til skade. Dansk El-forbund yder støtte til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter gennem kurser og rådgivning.

Yderligere information

Hvis du overvejer at gå ind i det faglige arbejde, eller hvis du bare gerne vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte DEF Sydjylland. Du kan også kontakte din tillidsrepræsentant.