Lønstatistik - Sydjylland

Lønstatistikken er en af Dansk El-Forbund bedste våben til lønforhandlingerne. Hjælp os med at få de nødvendige oplysninger.

Lønstatistikken starter hvert år omkring september / oktober med at alle medlemmer eller deres statistikfører, får et skema de bedes udfylde. Har du eller din statistikførere oplyst en mail adresse, kommer skemaet på en mail ellers med brev.

Cirka 3 uger efter skal oplysningerne om lønnen være sendt tilbage til os.

Nu går der et stort arbejde i gang i alle DEF's afdelinger og i forbundet. Alle oplysninger der er sendt til os med mail bliver behandlet automatisk, oplysninger der er sendt med post skal behandles manuelt.

I starten af november er lønstatistikken så færdig.   

Vi skal stærkt opfordre alle til at sende oplysningerne til os eller være jeres statistikførere behjælpelig med de oplysninger han ønsker. Dette er for at stå stærkt til den efterfølgende lønforhandling, hvor du eller din tillidsrepræsentant skal ind til mester og forhandle løn.