BYGGEPLADSER

Dansk EL-Forbund Vestsjællands bestyrelse har valgt, at der skal køres byggepladsbesøg i op til 12 uger i 2021. Dette har foregået siden april 2021.

Hakon Gammeltoft

Bestyrelsesmedlem Hakon Gammeltoft er derfor frikøbt til at besøge byggepladser, som indtil nu er blevet til besøg på 77 byggepladser, hvor vi har mødt mere end 150 kollegaer.

Byggepladsbesøgene har samtidig været medvirkende til, at der er rejst en række sager omkring social dumping, og der har været rejst sager hvor der har været krav om løn mv som bodsudbetalinger til kollegaer der ikke er medlem. Skal pengene udbetales til kollegaerne, kommer de til, ved indmeldelse, at betale kontingent tilbage til den dag hvor kravet er rejst.

 

Opfindsomheden er også stor, hos nogle arbejdsgivere, hvor danske og udenlandske vikarvirksomheder bliver hyret til at udføre opgaver, hvor vikarvirksomheden anvender selvstændige fra udlandet.

Det viser sig når man arbejder med disse sager, at de udenlandske selvstændige medarbejdere ikke er RUT registreret, ikke følger udstationeringsdirektivet og får lønnen udbetalt af vikarvirksomheden, alt sammen for at sløre social dumping.

Der er ikke rejst nogen faglig sag, i forhold til billedet.

Akkord

Byggeplads

Der er penge i det for elektrikerne.

Ved besøg på en del af byggepladserne, har man også talt Akkord, og der er efterfølgende flere, der er begyndt at arbejde på Akkord.

Husk, vi har fået en ekstra akkord mentor, som I kan få besøg af på jeres byggeplads.  Giv afdelingen besked, hvis I ønsker dette.

Arme & ben - falske selvstændige.

Skat

I forbindelse med byggeplads besøgene, oplever vi samtidig også arme og ben/falske selvstændige, hvor arme og ben virksomhed har oprettet en virksomhed hos virk.dk og så udlejer sig til eks. en installationsvirksomhed (hvervgiver). Typisk har arme og ben virksomheden ingen el-autorisation, og har derfor ingen reelt ansvar, for det udførte arbejde. (Arme og ben virksomheder er både danske og udenlandske)

Det kan får konsekvenser, da fagbevægelsen beskytter de forhandlede overenskomster (arm og ben virksomheder bliver ikke aflønnet jf. overenskomsten, men sender en faktura).

Vi forfølger derfor disse sager, der kan få konsekvens for de virksomheder der benytter sig af arm og ben virksomheder. De kan blive pålagt at betale jf. overenskomsten. I disse sager bliver sagerne samtidig videregivet til SKAT.