Byggepladser

Dansk EL-Forbund Vestsjællands bestyrelse har valgt, at der skal køres byggepladsbesøg resten af året

Dansk El-Forbund’s medlemmer på de vestsjællandske byggepladser får hen over sommeren og resten af år 2022 sandsynligvis besøg af en repræsentant fra afdelingen.

Besøget foregår som en del af den fælles organiseringsstrategi, og afdelingen har sammen med kollegerne i Nordsjælland afset ekstra ressourcer til at kunne komme ud og tage pulsen på byggepladserne.

Besøgene er som udgangspunkt uanmeldt, og der er vil på dagsordnen være uddeling af en vand, sodavand, bolcher, spillekort og lignende. Der vil naturligvis være mulighed for at stille faglige spørgsmål af overordnet karakter, og der vil sandsynligvis blive spurgt lidt ind til arbejdsmiljø, akkord, kørsel og hvad der ellers lige måtte give mening.

Hvis du ønsker besøg på ’din’ byggeplads, er du meget velkommen til at kontakte afdelingen, og så planlægger vi at lægge ruten forbi.

Kim Bekker Rasmussen
Foto: Kim Bekker Rasmussen

Pladskørslerne vil både blive udført af de faglige sekretærer, og af afdelingens faglige konsulent, Kim Bekker Rasmussen.

Kim har naturligvis en baggrund som elektriker, og har også tidligere været valgt som faglig sekretær og afdelingsformand i afdeling Nordsjælland. De seneste år har Kim haft tilknytning til afdelingen i Nordsjælland i form af ekstra ressourcer til indsatsen mod social dumping og for at koordinere og styrke organiseringsindsatsen. Dette som en del af den ekstraordinære organiseringsindsats, som blev vedtaget på kongressen i 2018, men som så meget andet har været udfordret af COVID-19.

Udover pladsbesøg, vil Kim også bemande den faglige telefonsluse og arbejde med forskellige tiltag der kan styrke organiseringen, herunder ungdomsarbejdet, karriereudvikling for alle medlemmer, og servicering af tillidsfolk og de faglige klubber.

Resten af 2022 vil Kim besøge pladser i både vores afdelingsområde, og hos kollegerne i Nordsjælland. Det giver god synergi at kombinere pladskørsler i afdelingernes virkeområde, da virksomhederne ofte arbejder enten længere inde mod København, eller i Nordsjælland. Kim fungerer derfor også som kombinerende bindeled til naboafdelingerne i Dansk El-Forbund, og til de andre faggrupper, særligt 3F og Metal.