Få besøg af en akkordmentor

Dansk El-Forbund har ansat endnu en akkordmentor for at styrke akkordområdet.

Hvis man ikke kan komme igennem med en fornuftig lønstigning, har du ret til at udføre dit arbejde på akkord, når du arbejder efter Elektrikeroverenskomsten, og vi har derfor valgt i forbundet at øge antallet af akkordmentorer.

Dansk El-Forbund har derfor ansat Thomas Hald Gorski, som er udlært elektriker og har mange års erfaring som akkordelektriker.

Som medlem af Dansk El-Forbund har du adgang til al information vedrørende akkord, mentorordning og opmålingsprogrammer, når du logger dig ind via def.dk.

Ønsker du hjælp med at komme i gang med akkordopmåling af Thomas Hald Gorski og Lasse Pedersen, som er forbundets anden akkordmentor, så kontakt afdelingen, og vi formidler kontakten.

Læs mere på def.dk/akkord