FIU-kursus

Hvordan skal overenskomsten tolkes, og hvilke muligheder har tillidsrepræsentanten/lønmodtagere, hvis der opstår uenighed, eksempelvis ved lønforhandling osv. Det er nogle af de spørgsmål, man arbejder med på forbundets grundkurser.

Pengene til disse kurser tages direkte fra forbundets FIU-midler.

Hovedbestyrelsen i Dansk El-Forbund har besluttet, at tværfaglige FIU kurser skal visiteres af Dansk El-Forbunds afdelinger. FIU-kurser, som afdeling Vestsjælland ikke har godkendt, er afdelingen uvedkommende.

For at kunne visiteres til et tværfagligt kursus, skal medlemmet have deltaget på alle forbundets grundkurser eller have en tillidspost.

Tillidsposten defineres som, tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, bestyrelsesmedlem (afdeling/klub), A/S repræsentant eller SU medlem.

Relevante tværfaglige kurser er:

  • TR kurser
  • Sikkerheds- og miljøkurser
  • Kassererkurser
  • Tværfaglige kurser
  • Lokale kurser
  • EBA kurser
  • SU-kurser