Forslag til fornyelse af OK23

Tal med din kolleger, eller giv din mening til kende, om hvad der skal forhandles ved de private overenskomstforhandlinger i 2023 Du er velkommen til at sætte et eller flere krydser, eller endnu beder skriv en lille tekst til krydserne

Før, under og efter forhandlingerne

I foråret 2022 bliver der indsamlet krav fra medlemmerne på det private område. Kravene bliver herefter sendt til forbundet i august 2022.

De indkomne krav bliver behandlet og gennemgået i forhandlingsudvalgene for de private overenskomster i september 2022 og præsenteret i forbundets hovedbestyrelse.

Forhandlingerne starter i januar 2023 med CO-I/DI, populært kaldet industrioverenskomsten. Her lægges sporet for de efterfølgende forhandlinger, der for alles vedkommende forventeligt er afsluttet inden 1. marts 2023.

Dansk El-Forbunds bestyrelse får de forskellige forlig til gennemgang og præsenterer herefter sin anbefaling ved en afstemning.

Når forhandlingerne om generelle krav og organisationsaftaler er slut, skal medlemmerne inden for de tre områder stemme ja eller nej til forhandlingsresultatet.

Følg overnskomstforhandlingerne på www.ok.def.dk

 

Hvad er overenskomster, og hvem er omfattet af dem?

En aftale om overenskomst kan være indgået direkte mellem din arbejdsgiver og en faglig organisation eller, hvis din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening, kan der være indgået aftale mellem arbejdsgiverforeningen og en faglig organisation.

Normalt vil du være dækket af overenskomsten, hvis du arbejder i det fag, som overenskomsten vedrører. De fleste overenskomster dækker nemlig alle, der arbejder inden for overenskomstens område, som er defineret af din jobfunktion og/eller din uddannelse. Det kan også være aftalt, at overenskomsten eller dele af den kun dækker ansatte, der er medlem af fagforeningen.

Uorganiseret lønmodtager.

I øvrigt gælder det, at ansatte, der ikke er medlem af fagforeningen, som udgangspunkt ikke kan forfølge de rettigheder og vilkår, der følger af overenskomsten.

Uorganiseret lønmodtager har ingen rettigheder, hvor der varsles konflikt enten fra arbejdsgiver log out eller fra de faglige organisationer strejke.

Hvis arbejdsmarked bliver uorganiseret, betyder det, at det bliver svært at opnå et resultat, der forbereder overenskomstforholdene, om ikke umuligt.

  

  • Hvordan forhandles overenskomsterne?

Overenskomsterne genforhandles til den aftalte udløbstid. Løbetiden er typisk 2-4 år.

Overenskomsterne forhandles mellem de enkelte virksomheder og/eller arbejdsgiverorganisationer og fagforbund. Kan disse ikke opnå enighed, fortsætter forhandlingerne i Forligsinstitutionen, hvor hovedorganisationerne inddrages af Forligsmanden i slutfasen.

Parterne mødes typisk med en liste over krav, eller forhandlingerne bygger på nogle temaer, som parterne vil finde løsninger på.

Når der er mange ansatte, som er medlem af fagforeningen, er der bedre mulighed for at indgå overenskomst med din arbejdsgiver. Det styrker lønmodtagernes mandat ved forhandlingerne og muligheden for at udvikle overenskomsterne.

Hvis du ikke er medlem af fagforeningen, har du hverken indflydelse på de krav, der stilles ved forhandlingerne, eller på den efterfølgende afstemning om forhandlingsresultatet.