Generalforsamling 2022 onsdag d. 29. marts 2022

Så er det igen ved at være tid til, at vi skal afholde ordinær Generalforsamling 2022 i Dansk El-Forbund afdeling Vestsjælland.

Igen i år har vi lavet en aftale med Ringsted Kongrescenter, der både har overenskomst og plads til os alle. Vi håber, at du har lyst til at deltage, og bidrage med gode forslag og holdninger, så vi får en engagerende og indholdsrig Generalforsamling. 

Generalforsamling 2022, afholdes onsdag den 29. marts 2021 kl. 17.00 i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted.

Vi spiser lidt lækker buffet kl. 17.00 og Generalforsamlingen går i gang kl. 18.00. Hvis du ønsker at spise buffet, skal du sende en mail til Vestsj@def.dk med navn og medlemsnr./fødselsdato, så vi ved hvor mange vi skal bestille mad til.

Dagsorden:

Velkomst v/formanden

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forretningsorden
  3. Valg af stemmetællere
  4. Beretning
  5. Årsrapport (Regnskab) 2021
  6. Budget 2022
  7. Indkommende forslag
  8. Valg

8a. Valg af Næstformand for 2 år.

8b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

8c. Valg af 4 bestyrelsessuppleanter for 2 år.

8d. Valg af revisor for 2 år.

8e. Valg af revisorsuppleant for 2 år.

  1. Evt.

 

Vi glæder os til at se jer i Ringsted!

Forslag/kandidater, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt på mail til vestsj@def.dk, mærket ”generalforsamling 2022”, og med angivelse af, hvilket pkt. forslaget stilles til. Husk også navn og medlemsnr. Forslagene skal være afdelingskontoret i hænde senest den 19. marts 2022 kl. 8.00.