Har du styr på feriereglerne?

1. maj starter hovedferien. Men har du styr på reglerne, hvis du bliver syg under din ferie? Eller hvis du er syg, når ferien begynder?

1. maj starter hovedferien, og et af de mange spørgsmål vi får i ferien er: ”Får jeg erstatningsferie hvis jeg bliver syg?”

Hvis jeg er syg, når min ferie begynder

Der er forskellige regler for sygdom og ferie. De afhænger bl.a. af, om du er blevet syg før eller efter din ferie begynder. Din ferie begynder på det tidspunkt, hvor du ellers skulle have mødt på arbejdet, hvis du ikke havde holdt ferie.

Hvis du bliver syg før din ferie begynder, kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du holder din ferie. Du har ret til at udskyde din ferie til et andet tidspunkt i ferieafholdelsesperioden fra 1. september til 31. december året efter.

Eksempel:
Du arbejder mandag til fredag. Fredag tager du hjem og har tre ugers ferie. Din ferie vil begynde mandag morgen, hvor du normalt skulle have arbejdet. Du bliver syg om lørdagen før din ferie begynder. Du kan derfor udskyde din ferie til senere.

Du skal huske at melde dig syg til din arbejdsgiver

Du skal huske at sygemelde dig hurtigst muligt på din arbejdsplads, så din arbejdsgiver ved, at du er syg og ikke kan holde din ferie.

Hvis din arbejdsplads holder lukket, skal du kunne dokumentere, at du har forsøgt at kontakte din arbejdsgiver, fx via mail eller brev.

Du får ikke alle feriedagene erstattet

Vær opmærksom på, at du ikke kan få erstatningsferie for de fem første sygedage i din ferie, når du har været ansat hos din arbejdsgiver i et helt ferieår fra 1. september til 31. august. De fem første sygedage kaldes karensdage.

Du har først ret til at få erstattet dine feriedage efter fem dages sygdom under ferien. Hvis din ansættelse ikke løber hele ferieåret, skal din arbejdsgiver nedregulere antallet af karensdage, så det passer forholdsvis med længden af din ansættelse i perioden. Fordi du optjener ferie samtidig med, at du holder den, kan karensdagene først endeligt beregnes, når din ansættelse slutter.

Eksempel:
Du er ansat ved ferieårets start den 1. september og har 5 sygedage under en ferie i december. Din arbejdsgiver medregner 5 feriedage, som du ikke kan få erstattet. Det sker med en forventning om, at du vil optjene 25 feriedage i perioden. Du får dog nyt job og fratræder 31. januar. Når du fratræder, har du optjent 10,4 feriedage (5 x 2,08). På grund af den forkortede ansættelse, skal de feriedage, som du ikke kan få erstattet, opgøres i forhold til ansættelsens længde. Det svarer til 2,1 feriedage (10,4 dage x 1/5). Der skal derfor fratrækkes 2,1 feriedage og ikke de 5 feriedage, der blev anvendt under sygdom i december. Du har derfor ret til at få erstatningsdage for 2,9 feriedage (5 - 2,1).

Eksempel:
Du bliver ansat den 1. januar og bliver under din sommerferie i juli syg i 5 dage. Du kan potentielt optjene 16,6 feriedage i de resterende otte måneder, du er ansat i ferieåret (8 x 2,08 feriedage). Af disse kan der ikke gives erstatningsferie for 3,3 feriedage (16,6 x 1/5). Det betyder, at du skal have erstatningsferie for 1,7 feriedage (5 – 3,3).

Når jeg bliver rask

Bliver du rask igen i løbet af din ferie, skal du melde dig rask til din arbejdsgiver. Du skal også give besked, om du vil holde resten af din ferie med det samme. Du har ikke krav på at holde din erstatningsferie i forlængelse af din raskmelding.

Når du begynder at arbejde igen, skal du planlægge din erstatningsferie med din arbejdsgiver.

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du skal have holdt din hovedferie inden den 30. september, kan arbejdsgiveren på grund af din sygdom varsle dig mindre end tre måneder før den første feriedag. Men så skal din arbejdsgiver give dig besked umiddelbart efter du melder dig rask.

Er du uenig med din arbejdsgiver om ferie

Hvis du og din arbejdsgiver ikke kan blive enig om din ferie, skal du kontakte din tillidsrepræsentant, eller afdelingen, hvis der ingen tillidsrepræsentant er.