Natarbejde

Industrioverenskomsten

Introduktionsfolder om natarbejde og helbredskontrol

Hermed et eksemplar af Introduktionsfolder om natarbejde og helbredskontrol.

Folderen erstatter den tidligere udsendte med samme titel (CO-meddelelse nr.2011/071).

Folderen beskriver i korte termer, hvilke forhold ved tilbud af helbredskontrol, der er aftalt mellem CO-industri og Dl, som være gældende for ansatte med natarbejde omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

- Frekvens for tilbud om helbredskontrol

- Hvordan helbredskontrollen skal foregå

- Hvorfor helbredskontrol?

- Hvem der kan forestå helbredskontrol.

Det i folderen omtalte spørgeskema, kan downloades i word-format fra https://www.co-industri.dk.

Folderen kan ligeledes downloades i pdf format fra https://www.co-industri.dk.

 

Arbejdstilsynets Vejledning: helbredelseskontrol ved natarbejde

 

 

 

 

 

Lægeundersøgelse og helbredelseskontrol

Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol inden de begynder beskæftigelse som natarbejder.

Parterne er endvidere enige om, at medarbejdere, der efter EOK bilag 7, pkt. 2.4. (side 109) bliver klassificeret som natarbejdere, skal tilbydes helbredskontrol inden for regelmæssige tidsrum på højest 2 år.

 

Hvornår skal helbredskontrollen foregå EOK Bilag 7b Side 113

Parterne er enige om, at såfremt helbredskontrollen finder sted uden for den pågældende medarbejders arbejdstid, kompenserer arbejdsgiveren herfor.

Model for helbredskontrollens gennemførelse

Parterne er enige om, at helbredskontrollen skal foregå på følgende måde:

  1. Medarbejderen udfylder et af parterne udarbejdet spørgeskema.
  2. Derudover gennemgår medarbejderen en fysisk helbredsundersøgelse
  3. På baggrund af ovenstående samt dialog med medarbejderen udarbejder en læge en samlet konklusion til medarbejderen. Lægen skal besidde arbejdsmedicinske kompetencer.
  4. De oplysninger, der fremkommer i forbindelse med helbredskontrollen er fortrolige og tilhører alene medarbejderen. Oplysningerne kan først komme til arbejdsgiverens kendskab i det tilfælde at medarbejderen selv tager initiativ hertil.

 

Såfremt, der er mulighed herfor, overføres natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, til dagarbejde.