Til medlemmer og tidligere deltagere på Kick-Off konferencen.

Så er vi gang med kongresforberedelserne og hvis du vil være med på holdet, som skal deltage på Dansk El-Forbunds Kongres den 8. til den 11. november 2022, så deltag i mødet lørdag den 5. februar 2022.

Vær med til at debattere fremtiden i DEF

Vi har aftalt, at mødes først i det nye år 2022, hvor vi arbejder videre med DEF´s fremtidsplaner. Så har du lyst til at deltage, skal du være velkommen lørdag den 5. februar 2022 fra kl. 10,00 til 14.00.

Vi mødes i Dansk El-Forbund Vestsjælland, Borgediget 18, 4000 Roskilde.

På mødet vil forbundsledelsen deltage med et indlæg. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, Næstformand Jens-Olav Pedersen og Næstformand Benny Yssing.

Fra afdelingen vil afdelingsformand Erik Magdal, Næstformand Ib Thomsen og bestyrelsen deltage.

Planen er, at vi arbejder videre med mødedeltagernes emner fra Kick-Off konferencen, og der vil blive oprettet nogle grupper, så der kan stilles forslag til afdelingens Kongresgeneralforsamling den 1. juni 2022, hvor de kongresdelegerede skal vælges.

Corona

Vi følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Foreløbige emner der skal arbejdes videre med:

 

Kommunikation

SO-ME, PR, Medier, fagblad i papir eller elektronisk, (mulighed for at fravælge papir), App til medlemmer, målrettet og hurtig adgang til data. Hurtigt svar på 10 mest spurgte spørgsmål, QR kode, Q/A hjemmeside, flere sprog på hjemmeside, mail, nyhedsblad/mail, sms mv. IT. Eget medlemskontakt center.

 

Organisering – fastholdelse

Synlighed, vejen til organisation/organisering, adgang for alle til forbundets Grundkurser (M-kurser, arrangementer der fastholder kolleger.

 

Landsdækkende telefonpasning og byggepladskørsel, Social Dumping, arbejdsskade, erstatningssagers og sociale sager i DEF.

 

Organisationsplan

Faglige valgte, konsulenter skal organisationsstrukturen ændres?

 

OK emner

Medlemsfordele, uden at ændre på begrebet områdeoverenskomsterne. Mere OK til voksne, Graviditets orlov på lige fod med de offentlige overenskomster. (4 uger før, sygemelder de sig bare) Bør være 8 uger. Det kunne måske også tiltrække flere kvinder til el-branchen. Automatisering af opgaver, så medarbejdere fastholder et økonomisk grundlag.

 

Politiske emner:

Efter- og videreuddannelse/anciennitet optjent i forhold til beskæftigelse. Omsorgsdage til pleje ved kritisk sygdom (i lighed med barselfonden).

 

Emner er ikke udtømt, der kan også komme emner fra andre afdelinger, der skal arbejdes med.

 

 

Venlig hilsen

 

Erik Magdal

Afdelingsformand