Vanvidskørsel

Hvad er det? Og kan jeg blive tvunget til at erstatte firmabilen?

Folketinget har den 23. marts 2021 vedtaget en ny lov, som medfører, at virksomheders firmabiler kan blive konfiskeret som følge af medarbejderes vanvidskørsel.

  • uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder,
  • uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder,
  • særligt hensynsløs kørsel,
  • kørsel med en hastighed på 200 km/t eller derover,
  • kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km/t og
  • spirituskørsel med en promille over 2,00.

Efterfølgende har vi kunne mærke en markant stigning i henvendelser på telefonen, om kollegaer som er blevet pålagt at underskrive et dokument som fortæller, at de VIL blive stillet økonomisk ansvarlig og derved kan de i sidste ende, stå tilbage med en kæmpe regning.

Vi har flere gange drøftet denne problematik i Vestsjællands afdeling da vi ikke mener, at det kan være rigtigt, at man sådan bare kan pålægge kollegaerne ansvaret. Vi er af den opfattelse, at virksomhederne er gået i panik da loven trådte i kraft, og dermed forsøger sig med at fraskrive sig alt ansvar.

Der er også andre dilemmaer, der kan opstå. Hvad med ansvaret for bilen når den faste chauffør har ferie, og kollegaen skal låne bilen? Det er rigtig vigtigt, at der bliver lavet klare retningslinjer, for hvad der skal stå i sådanne dokumenter.

Dansk El-Forbund har i samarbejde med Tekniq udfærdiget et dokument som vi anbefaler, at virksomhederne anvender.

Vi ved, at det kan være rigtig svært at gennemskue, om det er skrevet korrekt, eller det egentlig kan føre til en direkte fogedrets sag. Derfor - er i det mindste i tvivl, kan i rette henvendelse til Vestsjællands afdeling. Vi vil afholde et temamøde hurtigst muligt omkring vanvidskørsel. Information vil komme på vores hjemmeside, FB og evt. mail.