Lokale uddannelsesudvalg

De lokale uddannelsesudvalg på skolen giver dig mulighed for at få indflydelse på din uddannelse.

På alle skoler, som udbyder elektrikeruddannelsen, er der et lokalt uddannelsesudvalg (LUU). Det lokale uddannelsesvalg varetager forskellige opgaver, som har indflydelse på skolens uddannelser.

I LUU sidder arbejdsmarkedets parter – herunder også Dansk El-Forbund. I udvalget sidder også en repræsentant fra skolens ledelse og en fra lærergruppen.

Derudover har lærlingene på skolen også en repræsentant i udvalget. Repræsentanten er lærlingenes ”talerør” og deres mulighed for få indflydelse på uddannelsen og undervisningen.

Udvalgene mødes 4 gange om året.

Udvalgets arbejdsopgaver

LUU varetager forskellige arbejdsopgaver, bl.a.:

  • Godkender de lokale undervisningsplaner herunder bedømmelsesplaner. Det er de planer, som ligger til grund for uddannelsens indhold og gennemførelse.
  • Rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører uddannelsen
  • Er "bindeleddet" for samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked

Dansk El-Forbund dækker løntab for svende og lærlinge i forhold til gældende regler, når de deltager til LUU-møderne.

Særligt for lærlinge i LUU

Er du interesseret i at blive en del af LUU? Så forhør dig på din skole om muligheden.

Hvis du allerede er lærlingerepræsentant i LUU, så anbefaler vi, at du i skolens lokaler hænger en seddel med navn og kontaktoplysninger. Så kan andre lærlinge komme i kontakt med dig omkring møderne i udvalget – det er særligt vigtigt, hvis du i længere perioder er væk fra skolen. I nogle tilfælde opretter skolen også en e-mailadresse til dig, som du kan kontaktes på omkring LUU.

Husk altid at aftale udvalgsmøderne med din arbejdsgiver.

Oversigt over lokale uddannelsesvalg

Øst
Sjælland, Lolland-Falster og øer
Campus Bornholm

Flemming Anders Merkel Jensen
fl.jensen@privat.dk

Henning John Rasmussen
hjrasmus@gmail.com

Jan Nielsen
jnn@def.dk

EUC Nordvestsjælland

Ib Thomsen
ith@def.dk

Erik Nygård Magdal
ema@def.dk

EUC Sjælland

Flemming Anders Merkel Jensen
fl.jensen@privat.dk

Jørgen Trøjborg Nielsen
jtni_2000@yahoo.dk

Alex Bo Kruse
alexbokruse@hotmail.com

Roskilde Tekniske Skole

Erik Nygård Magdal
ema@def.dk

Ib Thomsen
ith@def.dk

Torben Ladegaard Hansen
tlh@turbopost.dk

Zealand Business College (ZBC)
Vest
Fyn og Jylland
Aarhus TECH

Jesper Emanuel Jensen
jej@def.dk

Jørgen Helmuth Brodersen
jb22703155@gmail.com

Martin Møller Sørensen
mms@def.dk

Anders Brøndberg Jensen
andersbrondbergjensen@gmail.com

Svend Aage Braae
braae@stofanet.dk

Den Jydske Haandværkerskole

Peter Rosendahl Jensen
prj@def.dk

Martin i Dali Poulsen
idali@it.dk

Nico Pojan Pedersen
nico.pojan.pedersen@outlook.dk 

EUC Nord
EUC Syd

Ove Hansen
oveh@rnet.dk

Lasse Schlüter Carstensen
lsc@youmail.dk

Claus Rønberg
cro@def.dk

Herningsholm Erhvervsskole

Brian Poulsen Jensen
bpj@def.dk

Jacob Mose Bjerg
5@fiberpost.dk

Tonni Rulffs Thuesen
tthuesen@hotmail.com

Mercantec

Anders Granzow Larsen
granzowlarsen@gmail.com

Jesper Porup
jpo@def.dk

Jesper Otkjær Christensen
jesperotkjaer@gmail.com

Mikkel Kastberg Faarup
mikf@elcon.dk

Rybners

Claus Rønberg
cro@def.dk

Dennis Vang Bendorff
dennisvangbendorff@outlook.dk

Ejnar Andreas Nissen
ejnar@enteknik.dk

SDE Odense

Sonny Lund Hansen
slh@def.dk

Erling Jensen
eje@def.dk

Torsten Smærup
tp.smaerup@hotmail.com

Skive College

Poul Erik Madsen
almas@hotmail.dk

Brian Poulsen Jensen
bpj@def.dk

Svendborg Erhvervsskole
TECHCOLLEGE Aalborg

Kasper Bech Georgsen
kbechj@gmail.com

Per Dahl Sørensen
pds@def.dk

Poul Haldrup Jensen
poulogjanne@mail.dk

Tradium

Peter Rosendahl Jensen
prj@def.dk

Allan Ø. Thomassen
abc.thomassen@hotmail.com

Henrik Bundgaard Christensen
hbc9550@gmail.com

Christian Allan Nohr Kamstrup
christianank@hotmail.com