Mange el-fejl i lystbådehavne

Sikkerhedsstyrelsen: Fejl ved installationerne i de fleste lystbådehavne

screen sik.dk marina

Sikkerhedsstyrelsen har i 2022 kontrolleret elinstallationer i 106 danske lystbådehavne, og kun 14 steder var alt i orden. 43 steder fik påbud, og 53 steder fik vejledning, fremgår det på styrelsens hjemmeside.

Et gennemgående problem var eltavler, der ikke levede op til kravet om, at tavlerne skal være tætte og lukkede. Et andet stort problem var manglende vedligeholdelse.

Heller ikke fejlstrømsafbryderne (RCD’er) gik ram forbi. Halvdelen af de 66 steder, hvor de blev kontrolleret, fungerede de ikke.

I løbet af foråret vil styrelsen i samarbejde med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark tilbyde et webinar om elinstallationer i lystbådehavne.