Mange el-lærlinge har uddannelsesaftale

Trods lille fald på hovedforløbet er der fortsat pæne tal for deltagelsen på elektrikeruddannelsen

udd-statistik okt 22

Trods en lille overordnet tilbagegang, er der for elbranchen fortsat grund til at glæde sig over lærepladsstatistikken fra Børne- og Undervisningsministeriet. Opgørelsen for oktober er netop udsendt, og her kan man se, at tallene på området holder sig i den høje ende.

I forhold til samme måned sidste år er der sket et lille fald på 1,5 procent i antallet på hovedforløbet. I oktober var 5.608 i gang, mens tallet i oktober i 2021 var 5.692.

Til gengæld er antallet af igangværende uddannelsesaftaler steget med to procent i samme periode. I oktober havde 5.408 lærlinge en aftale, mens tallet i samme måned i 2021 var 5.302.

De 5.408 igangværende aftaler er det tredjehøjeste antal i den periode, der umiddelbart fremgår af statistikken. Den rækker tre år tilbage til oktober 2019, og de to højeste tal er også fra i år: 5.461 i januar og 5.422 i august.

200 var i oktober på skoleoplæring. Det er 48,7 procent færre end året før.

De seneste tre måneder er det indgået 713 nye uddannelsesaftaler. Der er 4,4 procent flere, end der blev indgået i den samme periode for et år siden.

Set over et længere forløb er stigningen større. De seneste 12 måneder er der indgået 2.982 aftaler på elektrikerområdet, og det er 13,7 procent flere end for samme periode for et år siden.

udd-statistik okt 22 tid

udd-statistik okt 22 aftaler