Mange har indsendt forslag til arbejdsmiljøregler

– spørgsmålet er så, i hvor høj grad de kommer til at sætte sig spor i de kommende bestemmelser

invitation regelforenkling

Omtrent 1.650 henvendelser. Det blev resultatet, efter at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i april efterlyste input fra offentligheden til bedre arbejdsmiljøregler.

Baggrunden for efterlysningen var et ønske om at gøre reglerne mere enkle og overskuelige. Deadline for bidragene var den 1. juni, og nu har ministeriet offentliggjort en generel beskrivelse af forslagene, der kom fra ’borgere, organisationer og virksomheder’.

Man kan altså ikke se de enkelte forslag hver for sig. Gennemgangen og beskrivelserne er overordnede og sat ind i en tematisk opdeling i eksempelvis bygge og anlæg, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær mv.

Skal eller bør?

I beskrivelserne af forslagene hedder det om bygge- og anlægsområdet blandt andet, at ’flere forslag grupperer sig om emner som faldsikring, ligesom en del forslag omhandler ansvarsfordelingen, for eksempel mellem den projekterende og byggepladsens arbejdsgivere’.

På området muskel- og skeletbesvær samler en række af forslagene sig om retningslinjerne for løft: Der opfordres til at udvikle en ny model til vurdering af løftearbejdet i Danmark, og mange efterspørger justeringer i vægtgrænserne for enkeltløft uden hjælpemidler.

Desuden er der ønske om at reglerne mange steder strammes, så det fremover kommer til at hedde ’skal’ i stedet for ’bør’.

Ekspertudvalg

Konkret er der ifølge ministerens pressemeddelelse sket det, at forslagene er overgivet til det ekspertudvalg, der har arbejdet med anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats. Udvalget afleverede disse anbefalinger i går.

Det fremgår ikke umiddelbart, i hvor høj grad de 1.650 henvendelser, der dækker over cirka 400 forskellige forslag, har smittet af på udvalgets rapport.

Udvalget fortæller i rapporten, at det har ’inddraget den nyeste viden på området, igangsat en række analyser og inddraget viden fra andre sektorer og andre lande. Endvidere har ekspertudvalget gjort brug af eksterne oplægsholdere og besøgt en række virksomheder og institutioner.’

40 forslag på vej

Troels Lund Poulsen siger på bm.dk, at der her i løbet af efteråret kommer cirka 40 forslag til regelforenklinger på arbejdsmiljøområdet. Om de indsendte forslag har sat aftryk her, melder historien ikke noget om.

omtale af AM-forslag