Mange kan dokumentere Arne-ancienniteten

… og antallet af FAK-medlemmer på tidlig pension vokser måned for måned

tabel arnepension

Frem til 31. august havde 59.000 borgere søgt ret til tidlig pension – den såkaldte Arnepension. Ud af de borgere, der frem til denne dato havde fået behandlet deres ansøgning, havde 43.800 fået retten.

Retten bygger på anciennitet på arbejdsmarkedet, og der har været rejst spørgsmål om tilgængeligheden af den dokumentation, der skal være til stede for tilkendelsen: Der har været eksempler på, at borgere ikke har kunne skaffe registeroplysninger på deres tidlige arbejdsliv.

Men det er også muligt for ansøgere til tidlig pension at supplere registeroplysningerne med anden dokumentation. I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg virker beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fortrøstningsfuld:

”Over halvdelen af de borgere, der indsender dokumentation, får således tildelt mere anciennitet end beregnet på baggrund af registeroplysninger. Dette peger i retning af, at der er mange borgere, der kan fremskaffe den relevante dokumentation, og at muligheden for egen dokumentation bidrager til, at ancienniteten opgøres mere korrekt,” skriver ministeren.

FAK-medlemmer

Blandt medlemmerne af Din Faglige A-kasse (FAK), der omfatter elektrikerne, stiger antallet af modtagere på tidlig pension måned for måned. Pr. 31. august var der i a-kassen 3.514 medlemmer, som var berettigede til pensionen, og heraf havde 927 svarende til 26,4 procent fået tildelt retten. Af disse havde 89 gjort brug af retten – svarende til 9,6 procent.

Januar var den første måned, hvor man kunne gøre brug af sin ret til Arne-pension. Her var tallet 45. Siden er antallet af modtagere i FAK stort set fordoblet.

Det er altså cirka hver tiende, som har fået tilkendt retten, der også har gjort brug af den. I modsætning til seniorpensionen, som man afhængigt af sin arbejdsevne visiteres til, er den tidlige pension netop en anciennitetsbaseret ret. Og tallene tyder på, at mange sikrer sig retten som et sikkerhedsnet og derefter fortsætter med at arbejde, så længe lysten og evnerne rækker.

Nok er nok

I forbindelse med opgørelsen af tallene pr. 31. august sagde Peter Hummelgaard i en pressemeddelelse:

– Langt de fleste med et godt helbred vil jo gerne fortsætte så længe som muligt. Og heldigvis for det. Men vi gør os ikke til dommere over, hvordan det præcis skal mærkes på krop og sjæl, før nok er nok. Vi har med tidlig pension netop givet en objektiv ret, som gør det muligt at gå fra et par år før, inden man er slidt helt ned.

Relativt set er det flest håndværkere og slagteriarbejdere, der har søgt og fået tildelt ret til tidlig pension. På en opgørelse over a-kasserne ligger FAK på tredjepladsen, når det gælder den procentuelle andel af søgeberettigede medlemmer, der har fået tilkendt retten.

arnepension a-kasser