Mange lærlinge har en aftale

Antallet af igangværende uddannelsesaftaler på elektrikerområdet er det højeste i en årrække. Også lidt flere kvinder er kommet til faget

praktiktal 08-21

5.073 elektrikerlærlinge havde i august en uddannelsesaftale (se øverste tabel). Antallet af igangværende aftaler på området blev dermed det højeste siden august 2018 (se tabel nedenfor).

Tættest på kommer januar i år med 5.035. De tre år er den periode, der umiddelbart kan aflæses i den seneste praktikpladsstatistik fra Børne og Undervisningsministeriet. De 5.073 aftaler er 4,3 procent flere end i samme måned sidste år.

Også det samlede antal elever på hovedforløbet er steget. I alt var 5.618 i gang, og det er 1,9 procent flere end i august 2020.

545 elever var i august i skolepraktik. Det er 16 procent færre end i samme måned året før.

Det højere antal elever – både samlet og med uddannelsesaftaler – afspejler sig også i antallet af kvindelige elektrikerlærlinge. I august havde 148 kvinder en igangværende aftale, hvilket er otte procent flere end i samme måned i 2020 (se nederste tabel). I alt 166 kvinder var i gang med hovedforløbet, og stigningen her er på 10,7 procent.

Men da de samlede tal også er steget, betyder det, at andelen af kvinder er næsten uforandret – dog med en lille stigning: I 2020 havde kvinderne 2,7 procent af de igangværende aftaler, i 2021 var tallet steget til 2,92 procent. Tilsvarende havde kvinderne 2,72 procent af det samlede antal elever på hovedforløbet i august 2020, mens andelen i år er på 2,95 procent.

praktiktal 08-21 tidsforløb

praktiktal 08-21 kvinder