Mange AT-rektioner til Syddanmark

Flest påbud til el-området i regionerne Syddanmark og Midtjylland

At-reaktioner 02.06 generelt

Arbejdstilsynet (AT) har i årets fem første måneder samlet afgivet 155 reaktioner til branchen 'elinstallation' på bygge- og anlægsområdet. Otte af reaktionerne var forbud, og 118 var strakspåbud – de to typer er de skrappeste reaktioner i AT’s ’værktøjskasse’.

De fleste reaktioner er givet i forbindelse med risiko for ulykker. Disse risici er blevet påtalt 89 gange. Næstflest reaktioner er givet på området ’kemi, støv og biologi’ med 33 reaktioner.

Når det gælder den geografiske fordeling af reaktionerne, skiller regionerne Syddanmark og Midtjylland sig ud på den negative måde. Syddanmark har fået 45 reaktioner (se diagrammet nederst), og i Midtjylland er tallet 40.

Tilsammen har de to regioner altså ’høstet’ cirka 55 procent af samtlige reaktioner afgivet i perioden fra årsskiftet frem til nu. Til sammenligning er der i Hovedstaden afgivet 25 reaktioner, i Region Sjælland er tallet 28 og i Nordjylland 17.

Også når det gælder de alvorlige reaktioner, topper de to regioner: Syddanmark har fået 36 strakspåbud og ét forbud, mens Midtjylland har fået 27 strakspåbund og tre forbud.

I Region Sjælland er der givet 23 strakspåbud og ét forbud, i Hovedstaden er der givet 19 strakspåbud og udstedt to forbud, mens der i Nordjylland er faldet 13 strakspåbud og et enkelt forbud.

AT-reaktioner SydDK