Mange skifter job på installationsområdet

Lidt under hver tredje elektriker inden for bygge- og anlægsområdet skifter job på et år

Cirka tre ud af ti stillinger på DA-området blev i 2018 besat med en ny medarbejder. Elektrikerne ligger formentlig kun en smule under dette tal.

Jobskiftestatistik 2018 fra DA

Tallet fremgår af JobskifteStatistikken for 2018, som DA netop har offentliggjort. Tabellerne viser ikke særskilte tal for elektrikerne, men inden for hovedområdet bygge- og anlægsvirksomhed er der tal for delbranchen ’bygningsinstallation’, hvor faggruppen må formodes at udgøre en væsentlig del.

Her er der blandt arbejderne en tilgang på 29,8 procent og en afgang på 26,7 procent. For funktionærerne i denne delbranche er de tilsvarende tal henholdsvis 18,8 og 17,3 procent. Samlet giver det for området bygningsinstallation en tilgang på 27,4 procent og en afgang på 24,6.

For hele DA-området viser tallene for arbejderne 36,3 og 33,4 procents tilgang og afgang, mens de tilsvarende tal for funktionærer er 25 og 23,3 procent. Samlet giver det en tilgang på 31,9 procent og en tilgang på 29,4 procent (vist i graferne herover).