Mange uddanner sig til elfaget

Antallet af igangværende uddannelsesaftaler på elektrikerområdet er i øjeblikket det højeste i lang tid. Men elever med indvandrerbaggrund har sværere ved at få en aftale

praktikpladsstatistik sep 21 igangværende

5.629 elever var i september i gang på elektrikeruddannelsens hovedforløb. Det er 2,7 procent flere end på samme tid sidste år. Tallene fremgår af den seneste praktikpladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Her kan man også læse, at der var 5.183 igangværende uddannelsesaftaler på området. Det er 4,9 procent flere end på samme tid sidste år – og tallet er det højeste i de tre år, man umiddelbart kan aflæse i statistikken. Se diagrammet herunder.

Af de igangværende aftaler i september var 2.039 ordinære, mens 1.394 var af den korte type. De øvrige var kombinationsaftaler og restaftaler.

Statistikken viser også, at det åbenbart er sværere at opnå en uddannelsesaftale, hvis man har en baggrund som indvandrer eller efterkommer, end hvis man har dansk herkomst. Således tegner elever med indvandrerbaggrund sig kun for 11 procent af eleverne med en igangværende uddannelsesaftale.

Procentdelen vokser betragteligt, når man ser på andelen blandt elever, der er er i gang med skolepraktik, eller som er pladssøgende med afsluttet grundforløb. Her udgør eleverne med indvandrerbaggrund henholdsvis 36 procent og 29 procent. Se nederste diagram.

praktikpladsstatistik sep 21 igangværende diagram

praktikpladsstatistik sep 21 indvandrerbaggrund