Markant færre AT-påbud til elområdet

Omfanget af AT-reaktioner til området elinstallation er faldet til under en tredjedel

Arbejdstilsynet (AT) meddelte den 12. marts, at dets medarbejdere arbejder hjemmefra i den kommende tid. Det har også el-området fået at mærke.

at-reaktioner - kun 03.20

I marts har der været markant færre reaktioner over for arbejdspladserne end normalt. Faktisk har der kun været ni reaktioner til området el-installation i løbet af måneden – heraf var otte strakspåbud (se tabel herover).

Til sammenligning blev der i marts 2019 afgivet 33 reaktioner til området. Heraf var 24 strakspåbud, og der blev nedlagt to forbud (se tabel herunder).

Med til billedet hører også, at nedgangen i AT’s aktivitetsniveau først blev sat i værk et stykke tid inde i marts. Hvis situationen fortsætter som nu, kan det formentlig ventes, at tallene for april vil være endnu lavere.

Der er altså i marts i år kun afgivet lidt over 27 procent af det antal påbud, der blev afgivet i samme måned sidste år. I alt har 2020 affødt 58 reaktioner til elinstallation. Heraf er 47 strakspåbud, og der er nedlagt forbud en gang.

at-reaktioner marts 19

AT-reaktioner 20 til og med 03