Maskinmestrenes Forening

Denne overenskomst er gældende for maskinofficerers og elektrikeres tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jf. DIS-lovens § 190, stk. 2.