Masser af elektriker-arbejde i genopretningsplan for dansk økonomi

Elektrikerne spiller en vigtig rolle i flere af forslagene fra Fagbevægelsens Hovedorganisation til genopretningen af dansk økonomi

Der er masser af el-tekniske arbejdsopgaver i flere af de i alt 41 konkrete forslag til politikerne fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), som skal bidrage til at genoprette dansk økonomi ved at investere i klima, teknologi og tryghed til gavn for lønmodtagere og virksomheder i Danmark.

I FH’s ’genopretningsplan’, som blev offentliggjort op til 1. maj, præsenterer hovedorganisationen blandt andet forslag til at fremme klimainvesteringer, en oprustning af infrastrukturen og investeringer i ny teknologi.

Skulle forslagene blive til virkelighed, vil det medføre masser af arbejdsopgaver til elektrikere og teknikere, der arbejder med for eksempel energieffektivisering- og renovering, opsætter og indregulerer varmepumper, forbedrer indeklimaet i offentlige institutioner, opsætter ladestandere til elbiler eller arbejder med udbygning af vand- og solenergi.   

Elektriker-bidrag til grøn omstilling

I Dansk El-Forbund (DEF) glæder teknisk konsulent Martin Mortensen, som har deltaget i den tekniske arbejdsgruppe for grøn omstilling i FH, der står bag genopretningsplanen, sig over, at det er lykkedes forbundet at gøre opmærksom på de mange områder, hvor DEF-medlemmerne er vigtige brikker i puslespillet om at nedbringe Danmarks CO2-udslip.

- Vi er som elektrikere og teknikere ’eksperter’ på en lang række områder, når det gælder forskellige el-tekniske løsninger som for eksempel styring, automatisering, energirådgivning og meget mere. Der er næppe andre fagforbund i FH, hvor medlemmerne er så direkte eller indirekte involveret i klimaindsatsen som i Dansk El-Forbund. Derfor er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes os at gøre opmærksom på elektrikernes mange forskellige bidrag til klimaindsatsen og den grønne omstilling, siger Martin Mortensen.  

I flere numre har fagbladet Elektrikeren beskrevet, hvordan forbundet har arbejdet på at synliggøre elektrikernes bidrag til den grønne omstilling. Her er det fra fagbladet Elektrikeren nr. 3 2020. 

DEF-aftryk i Klimapartnerskab 

Han henviser ud over arbejdet i FH’s tekniske arbejdsgruppe til DEF’s deltagelse i den arbejdsgruppe under Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg, der har skullet finde løsninger til nedbringelse af CO2-udslip fra bygninger via energieffektiviseringer og optimeret drift.

Som man kunne læse i fagbladet Elektrikeren nr. 3 2020 er det lykkedes forbundet at få flere konkrete ’elektriker-aftryk’ med i de samlede anbefalinger fra Klimapartnerskabet til regeringen. Det drejer sig om intelligent styring af energiforbrug og renovering af tekniske installationer, som ifølge rapporten fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren kan give en besparelse i klimaregnskabet på henholdsvis 510.000 og 70.000 ton årligt.

Du kan læse alle 41 forslag i FH’s genopretningsplan HER

Du kan læse om DEF’s arbejde i Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg HER